Course Overview

ประกอบไปด้วย
เนื้อหาวิชา+โจทย์
• ความหมายและลักษณะของกฎหมายอาญา
• ลักษณะของกฎหมายอาญา
• ประเภทของความผิดอาญา
• โครงสร้างความรับผิดในทางอาญา
• ความผิดเกี่ยวกับหลักทรัพย์
• หลักกฎหมายลักษณะบุคคล
• หลักกฎหมายว่าด้วยทรัพย์และทรัพย์สิน
• หลักกฎหมายว่าด้วยครอบครัว
• หลักกฎหมายว่าด้วยมรดก
• เอกเทศสัญญาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
• กฎหมายลักษณะครอบครัว

 • Including

  9 VDOs
  1 Doc

 • Total Time

  6h 39m

 • Credit Time

  Unlimited

 • Expired

  14d 0h

  *นับจากวันที่เริ่มเรียน

Course Outline

Section 1 : เนื้อหา "กฎหมาย" Click for Social! คอร์สเข้มข้น

 • เอกสารประกอบการเรียน
  Document

 • Read
 • กฎหมาย ตอนที่ 1
  VDO - 54:45

 • กฎหมาย ตอนที่ 2
  VDO - 50:53

 • กฎหมาย ตอนที่ 3
  VDO - 56:37

 • กฎหมาย ตอนที่ 4
  VDO - 33:52

 • กฎหมาย ตอนที่ 5
  VDO - 30:01

 • กฎหมาย ตอนที่ 6
  VDO - 55:30

 • กฎหมาย ตอนที่ 7
  VDO - 31:06

 • กฎหมาย ตอนที่ 8
  VDO - 43:22

 • กฎหมาย ตอนที่ 9
  VDO - 43:22

What's Inside

แบ่งเป็น 1 Sections
รวม 9 VDOs
เวลา 352 นาที
ระยะเวลา 14 วัน หลังจากเริ่มดูครั้งแรก
***มีเอกสารประกอบการเรียนให้ download 1 ชุด***


คะแนนและความคิดเห็น

0.0 (0 reviews)

ไม่มีความคิดเห็น

** กรุณา เพื่อแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันคอร์สนี้ให้กับเพื่อนของคุณ