Course Overview

สังคมศึกษา โควต้า มช./มอ. ประกอบไปด้วย โจทย์ ข้อสอบ การสอบโควต้า มช/มอ ในส่วนของวิชาสังคมศึกษา

 • Including

  15 VDOs
  1 Doc

 • Total Time

  9h 26m

 • Credit Time

  Unlimited

 • Expired

  25d 0h

  *นับจากวันที่เริ่มเรียน

Course Outline

Section 1 : เนื้อหา สังคมศึกษา โควต้า มช./มอ.

 • เอกสารประกอบการเรียน
  Document

 • Read
 • สังคมศึกษา โควต้า มช./มอ. ตอนที่ 1
  VDO - 45:10

 • สังคมศึกษา โควต้า มช./มอ. ตอนที่ 2
  VDO - 40:40

 • สังคมศึกษา โควต้า มช./มอ. ตอนที่ 3
  VDO - 32:28

 • สังคมศึกษา โควต้า มช./มอ. ตอนที่ 4
  VDO - 26:51

 • สังคมศึกษา โควต้า มช./มอ. ตอนที่ 5
  VDO - 40:33

 • สังคมศึกษา โควต้า มช./มอ. ตอนที่ 6
  VDO - 42:56

 • สังคมศึกษา โควต้า มช./มอ. ตอนที่ 7
  VDO - 47:55

 • สังคมศึกษา โควต้า มช./มอ. ตอนที่ 8
  VDO - 38:11

 • สังคมศึกษา โควต้า มช./มอ. ตอนที่ 9
  VDO - 35:36

 • สังคมศึกษา โควต้า มช./มอ. ตอนที่ 10
  VDO - 39:34

 • สังคมศึกษา โควต้า มช./มอ. ตอนที่ 11
  VDO - 40:23

 • สังคมศึกษา โควต้า มช./มอ. ตอนที่ 12
  VDO - 40:08

 • สังคมศึกษา โควต้า มช./มอ. ตอนที่ 13
  VDO - 34:18

 • สังคมศึกษา โควต้า มช./มอ. ตอนที่ 14
  VDO - 29:24

 • สังคมศึกษา โควต้า มช./มอ. ตอนที่ 15
  VDO - 32:07

What's Inside

แบ่งเป็น 1 Sections
รวม 15 VDOs
เวลา 577 นาที


คะแนนและความคิดเห็น

0.0 (0 reviews)

ไม่มีความคิดเห็น

** กรุณา เพื่อแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันคอร์สนี้ให้กับเพื่อนของคุณ