Course Overview

เรียนรู้ ถึงเชื้อเพลิงและ โพลิเมอร์ประเภทต่างๆ อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสารชีวโมเลกุล ที่สำคัญ เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ลิพิด สำหรับบทนี้ น้องๆจะได้เรียนรู้ถึง สารประเภทโพลิเมอร์ สมบัติต่างๆ และสารประเภทสารชีวโมเลกุล

 • Including

  64 VDOs

 • Total Time

  12h 28m

 • Credit Time

  Unlimited

 • Expired

  180d 0h

  *นับจากวันที่เริ่มเรียน

Course Outline

Section 1 : บทนำเชื้อเพลิง ซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ 

 • 1. บทนำเชื้อเพลิง ซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ 
  VDO - 05:45

Section 2 : เนื้อหา เชื้อเพลิง ซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์+สารชีวโมเลกุล

Section 3 : โจทย์ PAT2 สารชีวโมเลกุล 

Section 4 : โจทย์ตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สารชีวโมเลกุล 

What's Inside

แบ่งเป็น 4 Sections
รวม 64 VDOs
เวลา 743 นาที
ระยะเวลา 180 วัน หลังจากเริ่มดูครั้งแรก
***มีหนังสือเรียน 1 ชุด จัดส่งทางไปรษณีย์***


คะแนนและความคิดเห็น

0.0 (0 reviews)

ไม่มีความคิดเห็น

** กรุณา เพื่อแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันคอร์สนี้ให้กับเพื่อนของคุณ