Course Overview

รู้จักค่าต่างๆ สำหรับการคำนวณพื้นฐานวิชาเคมี เช่น โมล, มวลอะตอม, มวลโมเลกุล ฯลฯ เป็นต้น สำหรับบทนี้ น้องๆจะได้รู้จักสมการเคมี และเรียนรู้การคำนวณในทางเคมี

 • Including

  94 VDOs

 • Total Time

  22h 56m

 • Credit Time

  Unlimited

 • Expired

  180d 0h

  *นับจากวันที่เริ่มเรียน

Course Outline

Section 1 : บทนำ: ปริมาณสารสัมพันธ์ + นิยาม

 • บทนำ: ปริมาณสารสัมพันธ์ + นิยาม 
  VDO - 21:42

Section 2 : เนื้อหา ปริมาณสารสัมพันธ์

Section 3 : โจทย์รวมปริมาณสารสัมพันธ์ 1

Section 4 : โจทย์รวมปริมาณสารสัมพันธ์ 2

Section 5 : โจทย์รวมปริมาณสารสัมพันธ์ 3

Section 6 : โจทย์รวมปริมาณสารสัมพันธ์ 4

Section 7 : โจทย์ PAT

What's Inside

แบ่งเป็น 7 Sections
รวม 94 VDOs
เวลา 1387 นาที
ระยะเวลา 180 วัน หลังจากเริ่มดูครั้งแรก
***มีหนังสือเรียน 1 ชุด จัดส่งทางไปรษณีย์***


คะแนนและความคิดเห็น

0.0 (0 reviews)

ไม่มีความคิดเห็น

** กรุณา เพื่อแสดงความคิดเห็น