"2553 อาจารย์พิเศษ โรงเรียนสตรีวิทยา เริ่มสอนกวดวิชาตั้งแต่ปี 2550 - ปัจจุบัน"