"2549-2552 อาจารย์พิเศษ สถาบันกวดวิชา The Tutors 2550 อาจารย์พิเศษ สถาบันติวเตอร์ C.U."